Inzicht in de Effecten van Lion's Mane op de Hersenen

Lion’s Mane- of Hericium erinaceus-paddenstoelen worden al heel lang gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde om spijsverteringsproblemen te behandelen, te genezen of te voorkomen. Recent onderzoek naar de bioactieve bestanddelen van de paddenstoel heeft echter aangetoond dat deze een groot potentieel laten zien voor de preventie en behandeling van problemen met de hersenen en het zenuwstelsel. Hoewel dit prille onderzoek nog zeer beperkt is, maakt het de populaire eetbare paddenstoel met een zeevruchtachtige smaak een goede kanshebber voor het bevorderen van gunstige effecten op de gezondheid van de hersenen en het zenuwstelsel.

Heeft Lion's Mane Invloed op de Hersenen?

Men denkt dat Lion's Mane de zenuwcellen in de hersenen beïnvloedt door zijn vermogen om de zenuwgroeifactor (nerve growth factor, NFG) te stimuleren. Zoals de naam al aangeeft, speelt NFG een rol bij de groei, instandhouding, vermenigvuldiging en het overleven van zenuwcellen of neuronen - en jouw hersenen hebben ongeveer 80 miljard zenuwcellen.

Lion's Mane-paddenstoelen en extracten hebben bij onderzoek met dieren aangetoond dat ze symptomen van geheugenverlies kunnen verminderen. Tevens zijn ze in staat om neurologische schade te voorkomen die wordt veroorzaakt door amyloïde-bèta plaques, waarvan bekend is dat ze zich ophopen in de hersenen van patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer.

In 2009 onderzochten onderzoekers de gezondheid van de hersenen van Japanse mannen en vrouwen in de leeftijd van 50-80 jaar bij wie een milde cognitieve stoornis was vastgesteld. De helft van de 30 deelnemers kreeg gedurende 16 weken drie keer per dag vier tabletten van 250 mg bestaande uit 96 procent gedroogd poeder van de Lion's Mane-paddenstoel. Daarna werden zij nog eens vier weken geobserveerd. Uit het gepubliceerde onderzoek bleek dat de groep die Lion's Mane kreeg significant hogere scores liet zien op de cognitieve functieschaal in vergelijking met de placebogroep, zonder nadelige bijwerkingen. De bevindingen van dit relatief kleine onderzoek laten zien dat Lion's Mane effectief was bij het verbeteren van milde cognitieve stoornissen.

Tot op heden is het meeste onderzoek beperkt gebleven tot onderzoek op dieren en onderzoek met reageerbuisjes in laboratoria. Hoewel de bevindingen veelbelovend zijn, hebben we zeker meer onderzoek nodig voordat we definitief kunnen stellen dat Hericium erinaceus een goede behandeling is voor gezondheidsproblemen in de hersenen.

Wat maakt Lion's Mane Uniek?

Om te kunnen begrijpen hoe Hericium erinaceus kan worden gebruikt als preventieve remedie of om patiënten met de ziekte van Alzheimer of dementie te helpen behandelen, hebben onderzoekers zich geconcentreerd op de unieke biologisch actieve bestanddelen van de schimmel, met name hericenonen en erinacinen - twee natuurlijke stoffen die uit Hericium erinaceus werden geïsoleerd. Tot op heden heeft alleen erinacine A een bewezen farmacologische werking in het centrale zenuwstelsel bij ratten. Maar er is tevens een krachtige stimulerende werking op de synthese van zenuwgroeifactoren tijdens laboratoriumonderzoek aangetoond.

Bij een onderzoek, dat gepubliceerd werd in 2014, onderzochten onderzoekers of Hericium erinaceus en geïsoleerde erinacine A kon functioneren als een ontstekingsremmer met neuroprotectieve eigenschappen voor mensen die waren getroffen door een beroerte. Hoge doses Lion's Mane-extract werden direct na een beroerte aan ratten toegediend, waardoor de daaropvolgende ontsteking en de omvang van het ontstane hersenletsel ten gevolge van de beroerte met 44 procent afnamen. Uit het onderzoek kon worden geconcludeerd dat de behandeling inderdaad neuroprotectieve effecten heeft na ischemisch hersenletsel, vrije radicalen neutraliseert en ontstekingen remt. Deze bevindingen tonen de contouren van Lion's Mane als een veelbelovend middel dat kan helpen bij de bescherming van het zenuwstelsel, hetgeen ischemisch hersenletsel kan verminderen.

Mogelijke Bijwerkingen

Hoewel er geen onderzoeken bij mensen zijn gedaan naar de bijwerkingen van Lion's Mane-paddenstoelen of extracten ervan, zijn ze in hun natuurlijke vorm bij veel levensmiddelenzaken te koop om te koken of bij natuurvoedingswinkels in de vorm van voedingssupplementen. Als je gevoelig of allergisch bent voor andere paddenstoelen, dan kun je Lion's Mane beter vermijden, omdat er melding is gemaakt van gevallen van ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag na blootstelling aan het product - die beide waarschijnlijk te maken hebben met een allergische reactie.

Bij een onderzoek op ratten uit 2016, waarbij de mogelijk toxische effecten van het extract bij orale toediening werden onderzocht, concludeerden de onderzoekers "dat orale toediening van HEAE veilig is tot 1000mg/kg en dat consumptie van H. erinaceus relatief niet-toxisch is."

De Gunstige Effecten van Lion’s Mane — Nabeschouwing

High-quality clinical studies to investigate how Lion’s Mane mushrooms, Hericium erinaceus extracts, or isolated compounds such as erinacine A may affect the human brain are still needed, but the published results from limited animal studies and in vitro experiments are very promising. As with any changes to your diet or wellness regimen, it’s always a good idea to seek advice from a licensed medical provider. But for aging patients whose brains struggle to maintain or form new connections, the future may one day become much better thanks to the natural ingredients contained in this fascinating fungi.