De Gunstige Effecten van Microdosering

Mensen eten al paddenstoelen sinds onze evolutie meer dan 7 miljoen jaar geleden begon. Het spirituele, medicinale en recreatieve gebruik van psychoactieve paddenstoelen is een oeroud gebruik dat duizenden jaren geleden begon. Vóór 1971 deden wetenschappers ijverig onderzoek naar de gunstige effecten en het potentieel van psychoactieve paddenstoelen. Na decennia van werk om het gebruik uit de taboesfeer te halen, voeren wetenschappers en pleitbezorgers nu nieuw onderzoek uit. De laatste jaren is het medicinale en therapeutische gebruik van psychoactieve paddenstoelen in populariteit toegenomen. 

In het bijzonder is de methode van microdosering, oftewel het nemen van kleine doses psychoactieve paddenstoelen, in zwang bij vele groepen mensen. In Silicon Valley microdoseren veel programmeurs psychoactieve paddenstoelen om hun creativiteit, energie, concentratie en kritisch denken te verbeteren. Online gemeenschappen voor microdosering zijn de laatste jaren exponentieel gegroeid. Meer dan 40.000 gebruikers zijn geabonneerd op de microdosing subreddit op Reddit.com. 

Wat is een Microdosis?

Een microdosis wordt over het algemeen omschreven als een dosis van tussen de 5 en 10 procent van een standaarddosis. Het doel van microdosering is om de gunstige effecten van een volledige dosis te verkrijgen zonder op te gaan in een volledige ervaring. De frequentie van microdoseren is voor iedereen verschillend, sommigen nemen dagelijks een dosis in en anderen doen dat wekelijks. De dosis wordt meestal om de 3 à 4 dagen opnieuw ingenomen. 

Degenen die microdoses gebruiken doen dit om verschillende redenen. Degenen die microdoseren hebben verlichting en verbetering gevonden bij hun mentale, fysieke, spirituele en sociale welbevinden. Sommige mensen nemen een microdosis om hun energiepeil te verhogen, sommigen om rust te vinden en sommigen om creatiever te worden. Omdat de gunstige effecten die worden gemeld door mensen die microdoses innemen zo talrijk zijn, blijft de diversiteit aan mensen binnen de gemeenschap van microdosisgebruikers groeien. 

Wat Zijn de Gunstige Effecten van Microdoseren?

De inname van psychoactieve paddenstoelen heeft vooral invloed op het serotoninepeil in de menselijke hersenen. Serotonine is een chemische boodschapper die helpt bij het stabiliseren van de stemming, cognitie, slapen, eten, en andere fysiologische processen. Momenteel veronderstellen wetenschappers dat microdosering de werking van serotonine in de hersenen kan verbeteren. Het kan tevens de neuroplasticiteit verhogen, wat een verklaring kan zijn voor de berichten van microdosisgebruikers over een verbetering van het algemeen welbevinden en het krijgen van meer optimistische vooruitzichten. 

Het meeste formele onderzoek naar het gebruik van psychoactieve paddenstoelen werd uitgevoerd vóór 1970 en was vooral gericht op onderzoek met een volledige dosis. De populariteit van microdosering bij grotere delen van de bevolking heeft geleid tot verder onderzoek. Rotem Petranker is een pionier in de wetenschappelijke zoektocht naar de effecten van microdosering van psychoactieve paddenstoelen en hij is vastbesloten om het beperkte onderzoek naar deze methode uit te breiden. Momenteel voert hij een onderzoek uit met een controlegroep die een placebo krijgt om de gerapporteerde gunstige effecten van microdosering te onderbouwen. In zijn vorige onderzoekdat gepubliceerd werd in 2019, ontwikkelde Petranker een codeboek met gunstige effecten en problemen bij microdosering. De meeste deelnemers meldden geen problemen of negatieve bijwerkingen, afgezien van het feit dat het gebruik illegaal is. Meer dan 90 procent van de deelnemers meldde een verbeterde stemming, meer dan de helft meldde een vermindering van angstgevoelens en een overgrote meerderheid van de deelnemers meldde verbeteringen in hun lichamelijke gezondheid. 

Bij dit onderzoek werd een breed scala aan waargenomen gunstige effecten van microdosering aangetoond. Naast de eerder genoemde effecten, meldden de deelnemers een verbeterde concentratie en meer energie, vooruitgang op cognitief en creatief gebied, een toename van zelfvertrouwen, vermindering van symptomen, en een toename van sociale vaardigheden. Over de hele wereld worden nog andere onderzoeken uitgevoerd om meer te weten te komen over de effecten van microdosering van psychoactieve paddenstoelen op mensen met een verscheidenheid aan aandoeningen. Aan de Johns Hopkinsrichten wetenschappers zich op de invloed van psychoactieve paddenstoelen op gedrag, stemming, cognitie, hersenfunctie en biologische gezondheid. Door hun onderzoek hoopt het team te ontdekken welke mogelijkheden psychoactieve paddenstoelen hebben om te worden ingezet bij de ziekte van Alzheimer, posttraumatische stressstoornis (PTSS), langdurige klachten na de Ziekte van Lyme, eetstoornissen en opioïden-, nicotine- en alcoholverslaving. 

De Gunstige Effecten van Microdoseren - Nabeschouwing

Op basis van anekdotische getuigenissen is het aannemelijk dat microdosering van psychoactieve paddenstoelen mensen kan helpen verlichting te vinden bij een verscheidenheid aan negatieve symptomen. Ook kan microdosering een heel scala aan positieve menselijke eigenschappen versterken. Mensen die microdoseren melden een toename in gevoelens van geluk en vrede, meer optimisme, waardering van het leven, spiritueel inzicht, extraversie en empathie, evenals een afname van angst. Microdoseren stelt de gebruiker in staat om de gunstige effecten van psychoactieve paddenstoelen op een laagdrempelige manier te ontsluiten. 

Naarmate de populariteit van microdosering blijft toenemen, zal er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht worden. Psychoactieve paddenstoelen hebben een ongelooflijk potentieel en ze kunnen krachtige mogelijkheden bieden aan de toekomstige samenleving als we verder gaan met onderzoek. In november 2020 werden onderzoeksresultaten gepubliceerd in het tijdschrift Neurotherapeutics Uit een verkennend onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden kwam voorlopig bewijs dat psychoactieve paddenstoelen langdurige therapeutische voordelen bieden aan mensen die lijden aan migraine.