De Lion’s Mane-paddenstoel (Hericium erinaceus) wordt in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt voor de behandeling van spijsverteringsproblemen die verband houden met een ontsteking van het maagslijmvlies, zoals chronische oppervlakkige gastritis. Mensen kunnen ervoor kiezen rauwe paddenstoelen te eten of extracten, poeders of voedingssupplementen in te nemen.

Bij kleinschalig onderzoek met dieren en onderzoeken in laboratoria hebben onderzoekers die de gezondheidsaspecten van de spijsvertering onderzochten, aangetoond dat Lion's Mane bescherming kan bieden tegen colitis ulcerosa, de groei van Helicobacter pylori kan voorkomen, de groei van gunstige darmbacteriën kan bevorderen en het immuunsysteem van de gastheer kan verbeteren. Deze onderzoeken zijn echter te beperkt voor wat betreft hun reikwijdte en er zijn nog steeds solide klinische onderzoeken nodig om deze bevindingen te ondersteunen. Lees verder om meer te weten te komen over het huidige onderzoek naar de gunstige effecten van Lion's Mane op de spijsvertering.

Het Voorkomen van Helicobacter Pylori en Maagzweren

Ieder jaar lijden maar liefst 4,6 miljoen Amerikanen aan pijnlijke maagzweren, die vaak de slokdarm, maag of dunne darm treffen. Veel van deze zweren ontstaan doordat maagzuur het slijmvlies van het spijsverteringskanaal beschadigt, wat meestal wordt veroorzaakt door bacteriën of pijnstillers die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals aspirine.

De spiraalvormige bacterie Helicobacter pylori is verantwoordelijk voor ongeveer 70-90 procent van alle maagzweren en 90 procent van alle zweren in de twaalfvingerige darm. Het wordt algemeen verondersteld dat deze bacterie zodanig is geëvolueerd dat deze het slijmvlies van de maag kan binnendringen en daar een infectie kan veroorzaken. Hoewel de infectie niet altijd gepaard gaat met symptomen, is bekend dat deze gastritis (maagontsteking) en zweren in de maag en het voorste deel van de dunne darm veroorzaakt. De infectie wordt ook in verband gebracht met het ontstaan van bepaalde vormen van kanker, die in minder dan 20 procent van de gevallen voorkomen.

In een onderzoek uit 2013, gepubliceerd in het International Journal of Medicinal Mushrooms, evalueerden onderzoekers van de Chinese Wetenschapsacademie de effecten van extracten die waren bereid uit de vruchtlichamen van de Lion's Mane-paddenstoel tegen Helicobacter pylori-infecties. Hun gepubliceerde bevindingen wijzen erop dat Hericium erinaceus in staat is om de groei van Helicobacter pylori bij een in vitro (reageerbuis) onderzoeksopzet te remmen. In hetzelfde experiment konden de onderzoekers ook aantonen dat Hericium erinaceus Staphylococcus aureus of stafylokokkeninfecties remt. Er is echter nog verder onderzoek nodig om de farmaceutische werking van deze paddenstoelen vast te stellen.

Het bevorderen van goede darmbacteriën

Volgens onderzoekers van Harvard leven er maar liefst 100 biljoen bacteriën, zowel goede als schadelijke, in je spijsverteringsstelsel. "Dit is nog vrijwel onontgonnen terrein binnen de geneeskunde, en velen kijken naar de darmmicrobiota als een extra orgaansysteem," zegt Dr. Elizabeth Hohmann, werkzaam als arts binnen de afdeling infectieziekten van het aan Harvard gelieerde Massachusetts General Hospital.

Tijdens een onderzoek met dieren, dat werd gepubliceerd in 2017, onderzochten de onderzoekers of Lion's Mane klinisch effectief is in het verlichten van inflammatoire darmziekten (inflammatory Bowel Disease, IBD) door middel van de regulering van darmbacteriën. Zij gebruikten ratten als proefdieren en meldden dat de structuur van de darmmicrobiota van de met H. erinaceus-extracten behandelde groepen "significant veranderde" in vergelijking met de controlegroep. De onderzoekers concludeerden dat de extracten de groei van gunstige darmbacteriën zouden kunnen bevorderen, hetgeen wijst op klinisch potentieel voor het verzachten van IBD door het reguleren van de darmmicrobiota.

Verbetering van de Weerstand

Bij een onderzoek uit 2017, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Food & Function, onderzocht men de immunomodulerende werking van Hericium erinaceus bij muizen. Onderzoekers konden aantonen dat polysachariden die gewonnen waren uit Lion's Mane-paddenstoelen in staat waren om het immuunsysteem te verbeteren door de celgemedieerde en humorale immuniteit, of de activiteit van het intestinale immuunsysteem. Deze verbeterde immuunactiviteit helpt om het lichaam beter te beschermen tegen ziekteverwekkers die via de neus en mond het spijsverteringskanaal binnendringen.

Een afzonderlijk onderzoek met dieren, dat gepubliceerd werd in 2017 in het tijdschrift Frontier in Immunology, wees er op dat eiwitten met een laag molecuulgewicht, die gewonnen werden uit het vruchtlichaam van Lion’s Mane, nuttig zouden kunnen zijn voor immunotherapie. Onderzoekers constateerden dat de eiwitbehandeling het immuunsysteem zou kunnen verbeteren in een prebiotische rol - het reguleren van de samenstelling van darmbacteriën en het stimuleren van een essentieel immuunproces dat noodzakelijk is voor het opwekken van de T-cel immuunrespons.

Tenslotte toonde een onderzoek met dieren uit 2012 aan dat extracten van Lion’s Mane die dagelijks werden ingenomen, de levensduur van muizen die met een dodelijke dosis salmonellabacteriën waren geïnjecteerd, bijna konden verviervoudigen. Volgens de onderzoekers vertoonden de met het extract behandelde cellen een grotere weerstand tegen de bacterie dan de cellen van de controlegroep. De resultaten van dit beknopte onderzoek wijzen erop dat de werking van het paddenstoelenextract tegen bacteriële infecties mogelijk verloopt via de activering van de aangeboren immuuncellen van de proefdieren, hetgeen nog een overtuigend argument is voor het gebruik ervan.

Slotopmerkingen

Helaas ontbreekt het nog steeds aan hoogwaardig klinisch onderzoek naar de werkzaamheid van Lion's Mane bij de preventie en behandeling van gezondheidsproblemen met betrekking tot het menselijk spijsverteringskanaal, maar de gepubliceerde bevindingen van de kleinschalige in vitro-onderzoeken en onderzoeken met dieren zijn voldoende reden voor verder onderzoek. Als je last hebt van spijsverteringsproblemen en het gebruik van Lion's Mane overweegt, win dan altijd medisch advies in bij een erkende zorgverlener voordat je veranderingen aanbrengt in je gezondheidsroutine.